Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
fipreekwoorden, $7
door dan te kennen geeven, of dat zij liet niet
hebben, of dat het, in het «Igemeen, zeer moei-
lijk valt daar aan te komen.-^ IMaar, weet Gij
wel, van waar het Geld komt? Onze Kooplieden
leveren , jaarlijks, veele goederen aan de Kooplie-
den van Spanje, en deeze wederom aan den Ko'
ning, wiens Mof veel noodig heeft. Deeze Vo'st
heeft in Noord- Amerika ztex rijke Mijnen, waar-
uit hij Goud en Zilver laat haaien, en . als die ge-
zuiverd zijn, tot ftaaven laat gieten. Met deeze
ftaaven betaalt hij zijne Kooplieden, en zij wederom
de onzen, welke dezelven in OHze Vaderlandfche
Munten tot Geld laaten Haan. ^'t Geld moge dan
uit de Aarde komen; maar het zal 'er, hoe veel
Gij 'er ook moogt inzaaien , niet in wasfen. Onze
Rug is vlak, gelijk een Land behoort te zijn , waar-
in iets groeien zal: maar geen geld zal 'er op
groeien, fchoon hij veel gekromd moet worden,
zal men met arbeiden Geld winnen. En al is onze
Rug ons zeer nabij, evenwel is het Geld niet zo
digt bij de hand: het is veeltijds verre af, en'er
moet wat geloopen, gefloofd en gefiaafd worden,
zal men het krijgen.- Dit is, in 't algemeen ,
waar, ten opzigte van een Land, dat, gelijk het
onze, van den Koophandel moet beftaan. Wij heb-
ben tijden beleefd , waarin te veel Gelds gewonnen
werdt, om zo te fpreeken ; dewijl zommigen d.iar
door gelegenheid namen om uit te fpattCii, en zo
wel anderen, als zich zei ven , te bederven. Maar
wij zullen niet zeggen, dat wij in den winter van
den jaare 178 t toea onze Schepen door Engel-
[(hen