Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
5-8 vaderlandsche
iets verwijt, d.nn cult Gij, uw leven lang, nie-
mant iets verwijten. Zwijg, als iets u verwetea
■worde, en men zal u verllandig noemen. Ik be-
Huit dit met eene andere Spreuk : „ Elk heefê
genoeg aan zijnen eigen hof te wieden^'*
44-
MEN HOORT VAN VLRRE DAT DE WINTER KOUD IS.
Al wat eenig ongemak geeft, of nog wat nieuws
is, worde dikwijls vaardig opgehaald en naar el-
ders berigt. Dit wordt door deeze Spreuk bedoeld.
Onze Couranten en Gazettes laaten dat niet na. Gij
weet immers wat die woorden berekenen ? Couran-
ten komt van een Fransch^ het Fransch yan eea
Latijnsch woord, het geen een Papier betekent,
dat hetnieuwsvan elders fchielijk overbrengt. Ga*
zettes komt van \xtiltaliaanfche woord Gazetti^ een
üuk gelds, dat men voorheen betaalde voor een
blad met geleerd nieuws, welke naam daarna ge-
geven is aan een Papier, dat met flaatkundig nieuws
befchreven is. Daarin hoort men dikwijls van verre
dat de winter kond is. Uit het Noorden, uit Rus-^
land. Poolen en die Landen zegt men ons, wanneer
daar de winter komt, en hoe koud het 'er is. Wan-
peer men dat leest, maaken wij Haat, dat ook de
winter tot ons komt; die goede winter, welke zo
nuttig als de zomer is, al geeft hij eenig ongemak :
want de koude llerkt den Mensch, maakt het Aard-
rijk vrugibair, en ontbindt de harde klonten.
4J-