Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïprkbkwoordem. ss
zulk eene taal van eenen vlïjtigen,van eenen braaven
Daglooner of Arbeidsman hooren zult. — Maar wat
betekent dat zeggen? Mogelijk ziet het op zulken,
die, gehangen aan eene galg, zich dood fpnrte-
len in den ftrop, en wanneer de halsfpieren ver-
gaan zijn , afvallen en onder de galg,als 't ware,
door het als dan over hen Huivend zand,begraa-
ven worden. Zulk een dood werken in den ftrop,
zulk eene begraafenis zijn zekér fchandelijk. En
van daar fchijnt het bovengenoemde zeggen ont-
leend door den Luiaart en Dagdief, om niet te veel
te werken , en zich aan dezelfde fchande bloot te
Hellen. Het behoort derhalven onder da boertige *
zegswijzen. Maar hoe boertig deeze mogen wee- u
zen, luiheid en dagdieverij zijn daarmede niet vrij
te pleiten. De ondeugd doe: egter altijd har.r best,
en zoekt verfchooniiig; doch zij wordt daardoor
nog verfoeilijker. — iNIaar wat zijn Da^iieven?
't Zijn zulke Dienstbooden , zulke Timnieii;:;' :-: ^
zulke Metzelaars, met éé i woord , zulke ■
ners , die niet voortwerken, dia ons den tijd ont-
fteelen of dien verkwnnzelen , bij voorbeeld, een
Metzelaars knegt, die eens de pannen vau mijn
dak zou aanfmeeren, kwam ten zes uuren 's mor-
gens, ging naar boven, en, om niat agterhaald te
worden, trok hij de losfe zoldertrap tot zic'i op
zolder, en ging toen daar liggen flaapen tot agt
uuren : men zou dat niet gewesten hebben , doch
men vernam het uit zijn ronken. Die was een
Dagdief. Hij ontllal mij twee uuren , die ik aan
2ijn baas betaalen moest, fchoon hij niets aan mijn
D 4 werk