Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
f4 vadkrlandschï '
zegt, loopt niet altijd voor wind en ftroom. Tzer kan
men niet tnet handen breeken. Dezaaken fchikkenzich
niet naar ons-, maar wij moeten ons naar de zaaken
fchikken Geduld is ons allernoodigst. Menfchen,
die altijd voorfpoed hebben, zouden (zo zij 'er wa-
ren) de ongelukkigßen zijn. In de fchool der fmer-
ten wordt veel nuts geleerd. Veele zaaken worden
alleen door Geduld te boven gekomen. Maar Gij
zijt jong, gij weet nog niet veel van fmerten , of
van geduld te oefenen; doch gij zult dat raoetea
Uexm, Patientie zal in uwen hof moeten groeien,
't Komt in duizend gevallen te pas. Ik heb een
zieklijk Mensch gekend. die twaalf jaaren te bed
gelegen hadt, en in zijn dertiende nog zeide: god '
is goed! Een ander werkte dertig jaaren, om een
goed Horologie uit te vinden, en hadt 'er geen
berouw over. Een derde las, in zijii leven, alle
Boeken zijner groote Bibliotheek, tweemaaleii
door. Hoe veel Patientie groeide 'er dan niet in
de Hoven deezer drie Vaderlanderen!
41.
8ie zich dood werkt wordt onder de galg
becraaven.
Geen zeggen in de waereld behaagt den Luiaart
en Dagdieven meer, dan dit, ó 't Is in hun oog
eene zoo fchoone uitdrukking, een zo nuttig ver-
maan ! Salomo heaft geene betere les gegeeven: zo
fpreeken zij. Maar denk niet, mijn Kind, dat gij ooit
zulk