Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
gi taderlandsche ^
aU men vroeg leert zwijgen, verantwmdt men veel:
want dan vindt een aanklager geene reden van be-
fchuldiging; en 20 hij onbefchaamd genoeg is van
eenige dingen in te brengen, kan men met bet be-
wijs, dat men gezweegen beeft, veel verantwoor-
den, en't gevolg is, dat men dan van fchande en
nadeel vrijgaat. O kon ik u , mijn lief Kind! al
vroeg voorzigtig maaken! Gij zoudt ook al vroeg
leeren zwijgen. Dingen, die uwe ouders u zeU
ven of andere Menfchen aangaan , hoedanigen an-
dere Lieden niet behoeven te weeten , of welken
ten hnnnen nadeele dienen. Van wat belang onze
Voorouders dat rekenden, kunt Gij leeren uit de
verfcheideu' Spreuken, die zij diar van gegeven
hebben , bij voorbeeld, Die zwijgt miszegt niet.
■ Beter gezweegen, dan van fpreeken hinder
gekreegen, - Zwijgen en denken mag niemant
krenken. — V h een goed fpreeken, dat een goid
zwijgen verbetert.
39.
'T SLEGTSTE rad maakt het MEESTE GERAAS.
Oude, verfleeten en dut weinig goede raderen
van karren en wagens maaken meer gekraak en ge-
piep, dan nieuwen, die vast in één gewerkt zijn,
omdat het hout door den tijd uitdroogt, afOijt, en
het zamengevoegde losgaat. Hier van is deeze
Spreuk op zulken toegepast, die veelal het hoogde
woordvoeren, hoewel zulks hun het minfte past.
Van
*