Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
iprkekwoorden. 51
fs, tot een nuttig of voordeelig werk; raaar't kan
ook zijn , datze morgen verbij is; iieeft men dan
tot morgen gewacht, met waar te neemen, dan
is men mis, en men ziet met fpijt,dat men te Iaat
komt. Inzonderheid is het zoo, met het leeren
van de jeugd , gelegen. Daar toe dienen de jonge
jaren, en de tijd in welken men meesters heeft,
waar van men onderrecht wordt. Dan is het ijzer
heet, en men moet het fmeeden. Laat men dien
tijd verbijgaan , men zal zich daar over even zoo
wel beklagen , als zich de fmid beklaagt, die den
tijd toen het ijzer gloeide niet heeft waargenomen.
Hoe veel bejaarde menfchen wenfchen nu niet,
dat zij in hunne jeugd zoo wijs geweest waren,
maar dat wenfchen helpt hen nu niet, haar be-
rouw komt te laat.
De ouden verbeelden de goede gelegenheid alf
een vrouw wier voorhoofd hairig, en wier achter-
hoofd kaal was, en zij zeiden , dat men aanftonds
de gelegenheid als ze voorkwam bij het hair moest
grijpen. Och! of onze jonge lezer» altijd zoo
wijs waren.
38.
zwijgen verantwoordt veel.
O welk eene nuttige Spreuk! Wanneer men be-
fchuldigd wordt over gefprooken woorden, heeft
men foms zeer veel te verantwoorden : zo men
fchuldig is, wordt men veroordeeld. En wat be-
hulcmeadaoT nieu danfchande en nadeel. IVIaar
Da il