Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 taderlandschk
fchoon. Dit zeggen is overgebragt tot lieden, die
in eenen post gekomen, iu den beginne zeer ge-
dienstig, vaardig, en naauwlettend zijn in alles,
en dus met lof arbeiden. Nieuwe bezems, zegt men
dan, veegen fchoon. Maar men moet den tijd af-
wagten, om te zien, of alles op den duur zo
blijft. — 't Zou wanneer Gij u naarftig tot een
werk begaaft, weinig eere en voordeel u geeven,
kloeklijk te beginnen, daarna te verflappen , en
einülijk alles in het riet, te laaren loopen. Men
ziet dat wel eens gebeuren. Maar onder de zulken
laoet ik u nooit tellenI Wat is wél te beginnen,
zo men flegt eindigt?
37-
men moet het ij z fi r smeeden, terwijl
het heet is,
Dit is, naar den letter genomen, eene klare en
zekere waarheid. Het ijzer, dat gloeiend is, laat
zich, onder den hamer van den fmid, in alle de
gedaantens brengen, die men aan hetzelve geven
wil; maar wanneer de fmid dat voorheeft, dan
moet hij niet talmen, het gloeiend ijzer wordt
fchi^lijk weder koud, en dan is het te laat, dan
is zijn tijd verbij.
Zoo is het met het ijzer, dat men fmeden wil,
en met duizend andere dingen, men moet den
rechten tijd waarnemen , of men flaagt niet. 'c Kaa
zijn dat 'er van daag eene zeer goede gelegenheid
is.