Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
5-8 vaderlandsche
gebeurt toch dikmaals,dat men, hier of daar , ei
voorsl buiten \s [.nnds, Uollandfche Dukaaten noo-
,dig heeft, ei) wanneer n-en daartoe veelen moet
opwisfelen, dan doen zü, geiijk men zegt, opgeld,
dat is, men kan van de Wisfelaars , boven de vijf
guldens en vijf fluivers, noch één oortje, ook wel
vier duiten , enzeKs fomtijds één ftuiver en meer
kriigen. Somtijds is ook het zilver-geld , ten min-
ften fommige foorten, zeldzaam, maar dat geeft
veel moeite; dewijl men in den daaglijkfchen om-
gang veel klein geld noodig heeft. Wat omflag en
verlegenheid zou het geeven , zo, bij voorbeeld ,
onze duivers en verfleeten dubbeltjes weinig in ge-
tal waren? Dit baart nergens meer ongemaks, dan
in Engeland^ waar men weinig klein geld heeft, en
een Werkbaas, 's Saiurdags avonds, foms zo verle-
gen is ora klein geld, dat bij zi)ti Volk niet kan af-
betaalen,ten zij hij groot geld laate wisfelen , maar
dan daarvoor een hoogen prijs moet geeve.i. Veel
klein geld is dus peniaklijk in den kleinen handel.
-i\laar ook dat komt foms kort om , of het wordt den
vreemden Diejlstbooden niet vertrouwd, of men
heefc, als men van iemant, allé morgens, iets koo-
pen zal, niet garrne met de talmerij van wisfelen
aan de deur te doen. Hierom heeft men een kerf-
ftok bcdagt; dan deeze is wel in fommige onzer
Vaderlandfche Steden- geheel onbekend, doch in
andere zeer gemeen. En weet ge wat die is, of hoe
men denzelven gebruikt? zo niet, dan wil ik het u
ru zeggen. Als een Broodbakkersknegt, 's mor-
gens, voor de eerllcmaal, brood brengt aan een huis,
heeft