Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
fiPREEKWOORDEN, $7

een duit of opeen top te gelijken? Men zou noch
wel kunnen zeggen iemand gelijken, gelijk de eene
duit den anderen, doch dan is het een geheel ande-
re uitdrukking: en iemand op een top gelijken, kan
voldrekt geen goeden zin hebben. Men heeft ons
'getoond, dat beide deze fpreekwijzen verbasterd
zijn. De eerfte is eigenlijk , iemand op ende uit de
andere iemand o? ende op gelijken. Beide wil, vol-
gends eenen ouden fprsektrant, in onze taal, zeg-
gen : iemand zeer naauwkeurig gelijk wezen. Doch,
iu het gedurig en fcbielijk gebruik, heefc men deze
fpreekwijzen beginnen uit te fpreken: openduit en
opendop, waar van eindlijk op een duit en opeen
top gekomen is, en naderhand is de wsre aard van
deze uitdrukkingen aan de meesten, die dezelve
gebruiken, onbekend geworden. Zoo kunnen
fpreekwijzen verbasteren , cn zoo weinig weet men
dikwijls wat men zegt, Is het dan niet goed,dat
men het onderzoekt en maakt, dat men , zoo veel
men kan , zijn eigen woorden verftaat.
hij heeft veel op zijn kerfstok.
en
DEN KERFSTOK AFDOEN.
Weet gij wel, dat men ook met het geld koop-
handel doet? 'Er zijn tijden , waarin het goud- en
anderen, waarin het zilver-geld fchaarsch is. Het
se-