Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
fipreekwoorden, $7
bij zeggen,dat alle dingen in dewaereld aan ver-
andering onderworpen zijn; dat de voorfpoed,
dien men thans geniet, knn verkeeren in tegen-
fpoed, en dat de tegenfpoed , onder welken men
thans zucht, kan veranderen in.voorfpoed. En
omdat deze waarheid zoo zeker is, en omdat de
herinnering van dezelve zoo dikwils nuttig is, is
bet tot een fpreekwoord geworden; 't kan ver-
kehren , zegt bredero. Gelukkig zijt gij, mijn
jonge lezer, wanner gij veel aan bredero denkt.
Dan zult gij tegen alle nadeelige veranderingen ,
die 'er in uwen ftand kunnen voorvallen , op uwe
hoede wezen. Vooral zult gij dan, hoe rijk gij
ook zijn moogt, metalle vlijt zulke kundigheden
en bekwaamheden zoeken te verkrijgen, waarvan
gij, zoo't uw lot eens mögt worden , minder of
meerder behoeftig te wezen, eene ware nuttigheid
zoudt kunnen verwachten.
30; ,
luie lui zweet, is gaauw gereed.
Hier mede wil men zeggen , dac menfchen , die
lui zijn, en daarom weinig werk doen , ook min'der
bekwaam tot den arbeid, en Ipoediger van denzel-
ven vermoeid zijn , dan zulken , die nasrflig gewoon
zijn te werken. De zaak is zeer klaar. Indien e^n
man, hoe gezond en fterk hij ook wezen mag , die
een zittend leven leidt, een gpheelen dag zou flaan
dorsfen, of grasmaaien, hoe zou hem dat mogelijk
C 5 we-