Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
vaderlandschb
boord fQ zenden , dat is, van bet een naar het ander
jasg^n, is een zo ondeugend bedrijf, dat ik nooit
van u moet hooren, iets dergelijks in den ziu
gekreegeu te hebben.
22.
hij waait met alle winden.
Mogelijk is 'er geen Land in de Waereld , waar
men meer veranderlijke Winden beeft, dan in het
onze. Gij moet dat nooit eene verkeerde fchikking
van GOD noemen. Ik zou zulke taal in u niet kun-
nen verdraagen, en, zoo ik ze hoorde, u ftreug
berispen. God is goed en wijs, oneindig meer, dan
■wij denken. Houdt dien (lelre^el vast; Iaat hem,
wat anderen mogen tegen praaten , nooit vaaren. —
Hoe veele bonderde Sehepen zijn 'er niet in ons
Land, alle dagen, op het water; het een heeft
deezen, het-ander geenen wind noodig. Door de
geduurige veranderlijkheid der winden krijgt dan
dit, dan da: Schip eenen goeden wind ; en wie zal
dat wraaken ? — iMaar 'er valt meer op zulke
Lieden te zeggen , die zo veranderlijk als de wind
zijn , en nog erger, zo zij wet alle winden waaien y
dat is, zo zij bet houden nu met deezen , dan me:
geenen: zo zij nu deezen grooten naar den mond
praaten,daa met anderen heulen, die van een an-
der gevoelen zijn. Dit is niet rnders dan 't geen
men ook door eene andere zegswijze uitdrukt: IJiJ
huil: mei dc ïVohcr. ^ uaar meè hij in't Losch is,op
dat