Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
fipreekwoorden, $7
Burgers genoemd werden de verwende kinderen vnn
^'^^iwé'« ; voorts dat eene rijke Weduwe een fchip
nnar Dantzig zonde met koopgoederen , willende,
dar de Schipper de kostelijklle Waaren vandaar
terug zou brengen. De Mnn nam daar eene iaa-
dingTarwin , en meende zijne dingen wél ^^edaan
te hebben. Zoudtgij dat ook piet oordeelen ? Tarw
is immers een kostelijk Graan. Hij kwam daarme-
de t'huis. De Weduwe, dit hoorende, was daar-
over dermaate misnoegd, dat zij, verncemende ,
datdeTarw aan bakboord, dat is, aan de linker-
zijde van het fchip , ingelaaden was , bevel gaf,
dezelve aan ftuurboord, dat is, aan de regter-zijde,
weer in zee te werpen. Na dat dit, tot fpijt des
Schippers, gedaan was, groeide daar zulk eene
zandplaat vóór de Stad, dat de Haven van Stavoren
gellopE werdt, en, de koophandel daardoor belet
zijnde, de heerlijkheid der Stad verdween, ter
gedagtenis van de brooddronkenheid der Weduwe ;
en eindelijk, dat, rer eeuwige herinnering van die
Godiijk oordeel, ten huldigen dage, fclioone Tarw-
airen, doch zonder graan, op die zandr^laat groeien.
- Zo luidt het vertelfel; maar ik geloof hec
niet, om dat het geene Tarw-airen zijn die daar
wasfen; maar van eene andere Plant, die men ook
in de zandgronden op ons vaste Land kan vitrden,
*t Kan wel zijn, dat 'er eene weelderige Weduwe
gewoond, en iets dergelijks bedreeven heeft; ea
dac men daaruit een zodanig wonder zamen gelapt
heeft; maar het zekere weet ik u niet te zeggen. —
Ondertusfcheu, icoiant vna buhboord naar ftuur-
boord