Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
5-8 vaderlandsche
verzogt hebbende zich in een zeker Logement tft
begeeven en tot zijne terugkomst daar te wagten,
ging.... Waar beenen ? zult gij mogelijk vraagen ;
maar dat weet ik niet, en de Man heeft dat ook
aan den Heer niet willen ontdekken : maar on-
getwijfeld nanr eene plaats, diè hij kende, en
waar gefloolen goederen gebragt werden , gelijk
'er zulken zijo. 't Is genoeg, als ik u zeg, dat hij,
na twee of drie uuren uitblijvens, met het koffert-
je, dat nog ongeopend was, bij zijnen Weldoener
terugkwam, en het hem ter hand (lelde. Denk,
hoe de Heer opzig! Maar dc nnder wilde geene
aangeboden vereering voor zijn zoeken en vinden
aanneemen. Hij oordeelde, om het voorig vrij-
pleiten , zich genoeg aan dien Heer verpligt. . .
Vertrouw u niet, als gij met eenen grooten fchat
reist, aan onbekenden: Haap niet, als gij waaken
moet; om uw goed tc beua;.:en ; faat geen vreem-
de uiif k^'fer kruJen.
ar.
xejiant van sït'unbooud kaar bakboord
Zo fpreekt men , als men iemant bruien wil.
en hem van het een op het ai;der jnagt. Men
meent, dat die fpreuk voortgekomen is uit eene
Vaderlandfche Historie, en vertelt^düt Stavoren^
nu een klein (leedje, wel eer Frieslands Hoofd-
üad, döor den koophandel was opgeklommen tot
zulk eenen rijkdom, luister en weelde, dat de
Bur-