Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
fipreekwoorden, $7
heen en weer, digt bii dezelve, tot dst het nar
vaa vertrekken zou komen. Zijn hoofd hing,
en het gelaat ftond niet vrolijk, gelijk gij den-
ken ktint. Een zeker Man , daar aankomende.
Zag hem, iloeg een aandagtig oog op deszelfs hou-
ding, fcheen verwonderd, fprak hem beleefdlijk
aan, en vraagde: waarom hij zo treurig zag?
Hij wist naauwiijks wat te antwoorden aan dee-
zen onbekenden ; en zogt hem af te zetten met
te zeggen: ik ken u niec. Maar de ander liet
zich daarmede niet vergenoegen , en vernieuwde
de vraag: doch, geen voldoenend antwoord krij*^
gende, zeide hij: „Mijn Heer! ik ken u wel:
mijn leven ben ik aan u verfchuldigd; want toen
'gij Schepen van Rotterdam waart, en ik daar,
van zekere misdaad befchuldigd, gevaar liep van
tot de galg veroordeeld te worden, hebt gij al-
leen mij vrij gepleit. Maar, nu Haat uw gelaat
niet zo als anders, u moet iets overgekomen
zijn; zeg het mij, en kan ik, ik zal, uit dank-
baaiheid, alles doen wat ik vermag om u te hel-
pen." De Heer, dit hoorende, floud verbaasd,
zag den man aan, herinnerde zich dat geval, en
hem herkennende, maakte bij geere zwaarig-
heid, het gebeurde ongeval te zeggen. De ander,
dit met aandoening hoorende, voerde hem te ge-
moet: ,, Mijn Heer! misfchien kon ik u het ge-
„ floolen keffertje terug bezorgen; maar wij
„ moeien ijlings urug naar Amfierdam ï" De Hser
liet zich eindelijk daartoe overhaaleu. Zij kwa-
men daarop te Amfierdam ^ eu de Man, den Heer
ver-