Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
5-8 vaderlandsche
Maar nu wij van een koffer en van' vertrouwen
fpreeken, moet ik u eens een zeldzaam geval
verhsalen, bet geeu u nuttig kan weezen. Een
ïleer van Coiida moest, eenige jaaren geleeden,
met een koffertje, waarin Stads geld was, nsar
Amfierdam reizen. Hij ging des (ik weet niet
waarom} in de n«-gtfchuit, waarin meer Lieden
waren, 'c Zij hij nu dezelven voor braaf aanzag,
't zij hij, tegen wil en dank, door den flaap over-
wonnen werdt, hi; viel in de rusr. lemant merk-
te dat, en, de fcbLi: onderweg ergens aanleggen-
de, nam deeze het koffertje op,als of dat hetzij-
ne ware, flapte de fchuit uit, en pakte zich weg.
De fchuit, 's morgens, te Amfierdam komende,
zag de ontvvaakende Heer naar zijn koffertje;
maar vondt het nier. Hij ontflelde geweldig;
doch dit hielp niet. De fchipper werdt geroepen:
men deedt onderzoek,- maar niemant wist'er van.
Kén was'er egter (want veelen hadden ook geflaa-
pen) die getuigde gezien te hebben , dat een man ,
onderweg, bij het aanleggen der fchuit, een kof-
fertjehadt opgenomen, en daar mede uit de fchuit
was weggegaan; maar hij hadt hem niet gekend,
't lileek dus, dat het gefloolen was; en 'er viel,
ten minften aldaar, geen onderzoek op te doen.
De verlegen Heer, geen raad weetende, en eeni-
ge zaaken IQ Rotterdam te doen hebbende, befloot
:iich niet op te houden; maar ti Haarlem ^ Lei-
den en Delft aanftonds terug te keeren. Ditge-^
fchiedde. Daarop te Haarlem 'te vroeg aan de
Leidfche fchuic komende, wandi^Ide hij zo lang,
heen