Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
fipreekwoorden, $7
nooit, anderen in goede zaaken te volgen. Maar,
kloeke Voorgangers te hebben, of zelve die te
weezen , is van geen minder gewigt. 't Gebeurt
dikwerf, dat'er Navolgers genoeg te vinden zijn i
mr.ar dat 'er Voorgangers ontbreeken; en wat dan ?
— In het zedelijke heeft men Voorgangers gehad,
en zij ontbreeken nog niet geheel. In onzen Bijbel
Haan 'er veclen, en onder de hedendaagfchen zal ik
n, in het vervolg, eenigen leeren onderfcheiden.—
Dan, in tijdelijke nooden mist men fomtijds Voor-
gangers. De Maasdijk bij Niftrik, een Dorp in
Gelderland, ilondt, vóór eenige jaaren , op het
punt van doorbreeken. De Predikant viëTou, on-
langs overleeden , een Man zo braaf en kloek als
geleerd, kwam in dat gevaarlijk tijdflip op den
dijk, en zag'er 15oeren genoeg; maar raadeloos
en werkeloos. Hun ontbrak een Voorganger. De
Eerwaarde victor befloot daarop te beproeven,
of hij alles niet zou kunnen behouden. Hij ver-
oordeelt eerst de verflagenheid zijner Dorpelin-
gen, en hun eenen moed in 't li;f fpreekende,
wijst hij aan, wat vaardig te doen. Op deezen ■
Voorganger volgden veele Navolgers: algemeen
wilde men aan den arbeid, en de Dijk werdt daar-
op behouden. De Heemraaden , dit naderhand
hoorende , bcflooten, den Heere viëroR te veree-
ren een zilveren Soucoup,met Naam, Wapen en
vermelding van zijn kloek bedrijf, daar agtet op
gegraveerd , tot erkentenis van den erooten dienst,
aldaar gedaan.- In den jaare 1781 ftrandde
'iT ,w6óï Niordwijk buiten, een Engelsch Oostin-
n 4 disch