Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ao
taderla ndsche
goederen kost, de eenige draf, die de weelde op
de menfchen heeft gebrngt, wij koiden ons nog
gelukkig noemen! De Tijden veranderen, maar
de goede gewoonten gaan fomtijds terug, of ver-
anderen ten kwaaden. Mogt verandering ook
verbetering weezen!

de morgenstond heeft goud in den mond.

O welk éene fchoone Spreuk, zo nuttig, om
ook van Kinderen gekend en gevolgd te worden!
- Die vroeg opftaat, en in de morgen uuren
kloeklijk aan het werk grar, krijgt daar van veele
voordeelen. 't Is, als of de ßlorgenflotid tot hem
komt met goud in den tnand^ otn hem da'c voor
zijnen arbeid te geeven. Dan zijn der Kinderen
kragten fris door den llaap, en men wordt in die
ftille uuren niet geftoord. Wat kan men dan niet
veel afdoen! Welke voordeelen kan-men niet ver-
krijgen! ... Maar wie kan zo vroeg opflaan, wie
uit het bed flappen , om eene opgaande Zon in den
zomer te zien ! de llaap is zo lief, zo zoet!...
't Is zo, mijn Kind! de flaap is lief, en zoet, eii
dusdaanig moet hij zijn: want wie zon anders naar
bed wiUen gaan , en , steven uuren lang, daar in
liggen, als een dood mensch, die niet weet dat hij
leeft, die niets ziet of hoort vnn al wat in de
waereld omgaat: ja de flaap is zelfs voor Kinde-
ren, \'oor elk Mensch luucig, en alleriioodzaak-
lijkst.