Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
5-8
vaderlandsche
tligd, op hoop, doch 'er kwam niets van.-
Maar, op zekeren tijd, klopte hij aan de deur van
eenen Regent, waar hij te vooren nooit geweesc
was; doch die indedaad hem kon helpen , dat de
anderén niet vermogtcn , of niet hadden willen
doen. Maar deeze Heer, hoorende het verzoek,
floeg dat plat af, zeggende : vlei u daar mede niet^
gij zult het ampt viet hebben^ De man, dat ronduit
offlaan verfbnnde, boog zich ttjt den ^rond, en
bedankte den Regent voor zijne vriendelijkheid.
Deeze, in waan dat men hem kwalijk verilondt,
zeide : Hoe man f bedankt gij mij, daar ik u rond-
uit zeg^ dat gij het ampt niet zult hebben ? Ja gaf
deeze tenantwoord: nu behoef ik geen vijftigmaal
aan uwe deur weer ie komen, en mij te vleien met
de hoop, gelijk ik, ander befcheid krijgende , zo veele
jaaren gedaan heb : en t% dat dan geen dankwaar^
digi De Heer, dit hoorende, was getroffen over
's mans tegenfpoed en antwoord; hij zeide: nu
dan, daar ik dat verneem , zult gij niet dit, maar
een ander ampt hebben , dat ook open en beter is,
dan het geen ^ om welk gij vraagt, Hoe braaf han-
delde deeze Regent!- Gij ziet dus, dat kort
afzeggen is vriendfchap doen. Zo Gij weet, hoe
onaangenaam het is, zich te leur gefield te zien,
na dat men zich , op eenen min of meer goeden
grond, met eene gewenschte zask, gevleid heeft;
Iaat het u dan nooit in den zin komen, anderen
in eene valfche hoop te brengen van iets te zul-
len krijgen, het geen Gij niet kunt, of denkt hem
le gecven.
O .