Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
spreêk woorden. 15
de*AaImoesfon. Doch de K.^ppen van elïen Kloos-
ter-Monnik moesten van een gelijk fatfoen zijn»
en dus de eene Monnik zo nederig als de ander:
dat wilde men ten minllen in deeze gelijke Iclee-
ding vertoonen , elk moest als een ander behan-
deld worden. ... Hoe veel dwaasheid, denkt gij
mogelijk, is 'er niet verzonnen 1 fleeft jesus of de
Aposielen dat ooit geboden ! Neen... Nergens!
ê
J2.
kort afzeggen is vriendschap d o e nh
Als gij, mijn lief Kind! door Gods goedheid
aanzienlijk en groot wordt in de waereld, zullen
dikwerf Menfchen bij u komen , om u iets te ver-
zoeken, Wanneer gij dan wel gezind, doch on-
bekwaam zijt, om hen fe helpen , moet gij hen
'niet lang in onzekerheid laaten omloopen, en zich
met eene ijdele hoop laaten vleien, of vergeeflclie
kosten en moeiten laaten doen: maar alle moeite,
kosten en de ijdele hoop deezer lieden voorko»
men, en denken aan deeze Spreuk: kort afzeggen
ü vriendfchap doetu — Een gemeen man in eene
onzer groote Steden liep, jaaren lang, rond bij
de Pleeren, om een ampt te krijgen, en hij bleef
in goede hoop leeven, om dat de één rot hem
zeide: fnen zal zien , of men het fchikken kan, —
Een ander fprak : ik zal zoeken u te helpen. -
Een derde beloofde hem, zijn hest te zullen doen»
Oüdertusfchen leefde de man, daar door bejjioe-
^digd,