Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
fipreekwoorden, $7
»3e tijden heeft men de Sterren in twnaif Vakken
of Tekens verdeeld en aan elk Vak den naam
gegeven van Aries,Taurtn enz. en daarbij verzon-
nen , dat elk Vak of Teken een gedeelte of een
lid vin den Mensch in el^ke maand regeert: dat
heeft men in den Almanak gezet, en van daar
komt de Spreuk: Elk regeert in zijne maand. -
Maar hoe veele zoihedcn zst men daarin, om het
gemeen ofKinders te vermaaken , of te misleiden.
Dat is ondeugend: want men mag geene Kinders
misleiden, of door verzonnen' dingen vermaaken.
Daartoe heeft een wijs Mensch andei'e dingen bij
de hand, die be:er zijn. Het zeggen: elk Hemel-
teken regeert in zijne tvaand, isheidensch, het i»
valsch: god regeert alleen, en gij begrijpt wél,
dat levenlooze Sterren of Tekenen , die men daar
van maakte, naar eene gekke verbeelding, ons
niet regeoren kunnen. Geloof dan niet, wat men
u daar van wil wijs maaken. Gon alleen heeft
het bartier over ziel en lichaam, en dat is he:
best: want hij is wijs en goed. Kon ik u dat
doen gelooven , en tegen zotte vertellingen, tegen
ijdele bijgeloovigheden van Menfchen wapenen!
Ik heb dat nu willen beproeven, en hoop, dat
het mij gelukt zij!
IIi
«elijke monniken, gelijke kappen.
Zo fpreekt men , aU men met anderen wil ban-
de-