Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
spreekwoorden. Il
srs heerlijke Opflandîng, Wij in dît Gewest der
Waereld , zijn , in eenen anderen zin, blijde, als
■Paafchen komt; want dr.n korten de nagten, dan
lengen de dagen ; dan komen meer zingende voge-
len ; dan begint het Veld te- gioenen; dan veran-
dert het Saifoen. "^otp y dzi Paafchen kome : want
het zal kooien, de god der Natuur fielt de tij-
den Vast. Maar hijgt gij naar eene gewcnschte
zaak, naar de komst van eenen beminden Vriend
of Vriendin, gebruik lijdzaamheid. Driftig ver-
langen maakt geene twee dagen tot éénen dag;
maar doet éénen dag zo lang als eene geheéle week,
of maand fchljnen. Leer, mijn Kind! de waare
lijdzaamheid: zij zal u in de waereld wel re pas
kömen : met goud kunt gij ze nïet koopen, pas
zij is egter meer waardig, dan goud, en zilver.
elk vis cht op zijn getij. ~
Dit is eene nuttige Spreuk vooru, mijn Kind!
Zij betekent, dat men den regten tijd en de goede
gelegenheid, om winst te doen, wél moet waar-
neemen. En weet gij van waar deeze Spreuk
gekomen is? Herinner u eens, hoe god de Zee
géfchapen heeft. Zij is, door Ebbe en Vloed,
altoos in beweging: want ftilflaande wateren rot-?
ten, flinken en bederven, en dus zou ook do
Zee, was zij altijd in rust, ten eerflen vervuilen,
en de heele waereld door haaren flank doen fier-
ven. Is dit uiet wijslijk van god belet? -
De