Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
s vad£rlandschl
Op, nu eens dus, dan eens zo, eindelijk op groote
hoepen, die van vijftig tot honderd tonnenTi>rf3
bevatten , welke men digt dekt met bladriet,
hooi of ftroo tegen den regen, waarna men ze in
luchtige fchuuren brengt. Zie daar, zo maakt
men Turf. — Is men nu in 't Veen , waar men
dien maakc, dan komt het, bij het branden niet
asn, of 'er een Turf je meer of min aan den haard
iigi. En dit heeft dus het Spreekwoord , boven
gemeld, voortgebragt: het zegt dan: ,, in over-
„ vloed is men niet kaarig op een weinigje".
Men drukt dit ook wel uit door eene andere
Spreuk, ,, de mnnende hand is wi/d,^* Manr gij
verflaat mij wel: de winnende hand kan hier niec
weezen de hand van een' gierigaart: want die is
niet mild, hoeveel zij ook moge winnen , ook niet
van dien man , die zijne fchoorfteen toedekte, op
dat hem zelfs de rook niet zou ontvliegen. Was
dit niet een fchrander en zuinig man , die zijne
zaaken wel wist te overleggen ? Gij lacht'er over,
cn hebt reden, om zijn doen te befpotten,
6.
S c H O E N M A A K E R B L JJ F B IJ UWE LEEST.
Gedenk, dat deeze Spreuk u leert, nietteoor-
deelen van eene zaak, die voor u vreemd is, of
niet te doen een ding, waarvan gij geene kundig-
heid hebt. In den ouden tijd zettede apelces ,
een beroemd Schilder, eene fchilderij, doorhem