Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
5-8 vaderlandsche
«u de Soldaaten der Regimenten , door kleding
van eikanderen onderfcheiden. De Burgers der
Steden droegen toen zulke klederen , gelijk nog de
Weeskinders daar draagen.
Maar de Koningen van Europa verzonnen nader-
hand, Regimenten, dat zijn Benden van geleerde
krijgsknegten, op te rigten, om dat ze daarop
meer konden vertrouwen, en hun willekeurig ge-
zag beter door uitvoeren. Dat is daarna de alge»
meene mode in Europa geworden. Te voeren,
toen 's Lands Kinders voor hunne Vrijheid moedig
vogten , waren de Burgers der Steden en de Boe-
ren ten platten lande in Schutterijen en Rotten
verdeeld. Zij oefenden zich in de wapenen, trok-
ken jaarlijks op , en oefenden zich in het fchieten.
Daartoe rigtte men in de Dorpen Schut- of Schiet-
boomen op, die men nog, in de Meijerij vaa
's Bosch, in grooten getale ziet ftaan. Op zekeren
tijd des jaars zettede men daarop een houten Pape-
gaai , en men ftelde eenen prijs voor den geenen ,
die 'er dezelve affchoot. Die dat deedt, noemde
men Koning: hij werdt omhangen met een fieraad
van zilvere wapens: hij werdt geëerd als Koning,
«n men vermaakte zich dien dag na dat het fchie-
ten gedaan was, mee vcolijkhedeu.