Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
loS
vaderlandsche
Vaderland, waar men oudstijds zo maatig leefde,
om Menfchen daardoor van dac Jiwaad aftelcurik.
ken? ^
/O-
't CEEN men niet weet deert het hart niet.
Zo, in hec vervolg van uw leven, alles u ter
üorekwame, dac van u gezegd zal worden (want,
hoe men hec al of niet maake, van ieder mensch
wordt veel gepraat) zoude gij gelegenheid heb-
ben tot onderzoek, of men zulks, met regt of
onregt, van u zeide en zo het eerUe plaats hadt,
dan zoudt gij weeten wat er in u te verbeteren
ware. Maar ik weet niec, of gij vastheid van
geest genceg zult hebben, om het valfche,'tgeen
ncn zal veihaalen (want dat zal er gewis ook onder
loopen) grootmoedig te kunnen verdraagen, en
den lasterenden verteller mee een verfmaadend f;il-
zwijgen te beantwoorden. Mogelijk zult g'j een
zeer gevoelig en een zwak hart hebben. Hoe
dan, wanneer grievende dingen u ter ooren mog-
ten komen? Ik heb allerwegen Menfchen gevon-
den , die waanen veel bij ons te verdienen door
hun aanbrengen wat anderen van ons praaten. Mag
ik u bidden, houdt zodanigen nooit san de hand:
beduidt hun, niec te willen weeien wat zij ge-
Tieegen zijn te vertellen, en gedenk deeze voortref-
felijke en nuttige fpreuk: V Geen mm niet weet^
<iürt het hart niet. Waarom zoudt gij uwe rust,
het