Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
spreekwoorden. rci
^endo, niets ontzien, om dagelijlcs een groote
overmaat daarvan te genieten. In den aanvang
word: wel de fcliaamte niet weggedronken. Ik
heb Vrouwen gekend , die, mede tot dat on-
geluk vervallen , den jenever in de winkels gin-
gen haaien in een Thee-trekpot, of in eene zui-
vere test,^ ftaande in een ftoof, om dus, bij het
openlijk draagen dier dingen in de hand alle ver-
moeden te beneemen , dat zij zich in den drank
te buiten gingen. En Menfchen van beide f^xe,
daaraan verflaafd , zijn minder tot erkentenis van
hunne wandaad te brengen, dan van eene an-
dere zonde, dit heeft mij de ondervinding ge-
leerd, en daarom komen zij zo veel te moeilijker
re regt. Een zeker Leeraar heeft mij gezegd, dat
't hem nimmer gelukt is iemant daarvan terug te
brengen. Een braave JuiFrouw, mij bekend,raak-
te daaraan zo vast, dat bet vijftien jaaren duurde,
eer zij tot berouw en verlaating haarer ormaa-
tigheid kwam. Iemant heeft gezegd, dat er meer
Menfchen in de Waereld flerven door den drank,
dan door het zwaard ; en een ander heeft dat getal
bepaald, jaarlijks, op édn millioen Menfchen. De
zee verflindt er gewis minder, hoe veelen daarin
mogen omkomen, hoe wijd en groot zij moge
zijn. De tegenftelling is fraai: in een eng wijn-
glas verdrinken er meer dan in de ruime zee. Dit
fpreekwoord is, zegt men , uit Duitschland tot ons
gekomen; maar was dat nodig geworden in ons
Va-