Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
spreekwoorden.
rci
laaten komen in de gevangenis, om den onbeken-
den Soldaat te ontdekken. Dit gefchiedde; maar
hij zeide, hem onder zo veelen niet te herken-
nen. Dan de kruik gaat zo lang te water tot dat
ze eens breekt. Zijn geweeten werdt hem te
fterk, en op een' morgen vondt men , dat hij zich
aan de deur van het vertrek , waarin hij gevangen
zat, verhangen hadr. Daarop gaf de JuUitie be-
vel, hem onder de galg te begraaven. Vervolgens
werdt zijn huis onderzogt, doch bij de eerde door-
fnuffeling niets gevonden dan 't geen men dage
hem toe te behooren. Maar bij het tweede onder-
zoek, op den zolder gedaan , zag een timmermans-
knegt uit een ouden half afgebrooken doch bene-
den toegemetzelden fchoorfteen een touwtje han-
gen. De nieuwsgierigheid hem daarop drijvende,
om te weeten wat dat ware, vatte hij hét aan, en
voelende, dat het ergens aan vast v/are , haalde hij
het op. Toen kwam het geftoolen kleed te voor-
fehijn ; en aan een ander touwtje hing een witte
kous, die behoord hadt aan de^was, buiten de
Stad gefloolen, waarin waren de Juweeleii, uit
het asnzienlijk buis geroofd. Toen bleek het wac
hij gedaan hadt; en de laatften zouden weg ge-
weest zijn, hadt de Sehoenmaaker, twee dagen
vroeger, de onderhanden zijnde fchoenen voor hem
afgemaakt, alzo hij gezegd hadt naar Amfierdam
te moeten reizen, om kostbaarheden te verkoo-
pen. Hierop werdt al wat men in zijn huis vondt,
op het llaadhuii ten toon gefteld, op dit ieder
G 5 zijq