Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
5-8 vaderlandsche
zij icwani oolc af, werdt gevangen genomen door
de Boeren, die bedekte tocbereidfels daartoe gemaakt
ladden , en gebragt op het kasteel van den HeerDr.
ii'iNojjZij was wel gemaakt, fterk, en hadt
breede duiuie.i gekreegen door dezelve te zetten
op de takken der Boomen , als zij, daarop fteu-
nende, zich van dcii eenen op den anderen over-
wipte, het geen dit breed en plat worden ver-
oorzaakt hadt, dewijl als dan de heele zwaarte
des lichaams daarop neer kwam. ^ De Taal ge-
leerd hebbende , verhaalde zij, dat op haar, ver-
zeld vin eene gezellinne, bij het overzwemmen
cener rivier (dit hadt zij van zich zelve geleerd)
door eenen tdelman , die haar beiden voor water-
hoenders hieldt, met een Snaphaan gefchooten
was , waarop zij onder het waeer dooken , voort
zwommen, en elders veilig te land kwamen.
Daarop voortgaande, vonden zij eenin Paternoitci'-,
over welks bezit zij in gefchil raakte met haare
gezellin, hoewel zij niet wisten, wat die ware.
Zij floeg, bij die oneenigheid, de andere met eene
inods op het hoofd; doch kreeg daarvan ras be-
jonw, verbondt de wonde door het vel van eenea
Jcikvorsch daar op te plakken , en fcheidde voorts
van haar af, van welke katfte men federt niets
meer vernomen heeft. — Van vroegere tijden
hadt zij een verward geheugen; wist niets van
Vader of Moeder, en meende, dat zij met een
Schip op zee gevaareu eu daaruit gefprongen wns.
Mcii btlloot daaruit, dat decze volwasIVn' Doch-
ters ,