Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VADERLANDSCHE
SPREEKWOORDEN.
I.
holland is in last.
"VV^
** ïinneer Gij dceze zegswijze hoon, wensch
dan, dat men ze nimmer meer in dien treurigen
zin moge gebruiken , als men, vóór ruim twee
honderd jaaren, daaraan gaf. Gij moet weeten, hoe
dezelve is opgekomen. Vóór en na het jaar 1562,
onderging ons lieve Vaderland zwaare Watervloe-
den , door Zee of Rivieren welke anders voor
den Koophandel en de Visfcherij zo voordeeli^
zijn: want, om dat ons Land iaag ligt, en daarom
AWm^/?;;//geheeten wordt, loopt de Zee fomtijds
over, of doorboort de Dijken; en het Water, dac
uit Duituhland in onze Rivieren al komt, om zich
in de Zee te loozen , is ook veelal zo menigvuldig,
dat het tegen de Rivierdijken met zo veel geweld
aanperst, dat zij fcheuren , of daaroverheen loopt,
€n dan geweldige verwoestingen in het laageLand
aanrigt. Och, mijn lieve Kind! als God ons dac
oordeel toezendt, wat verdrinkt 'er dan al niet,
of raakt in den uiterllen nood, Mensch en Vee,
Goed en Land ! — Zulk een geval gebeurde in
het jaar 1552, en tot deszelfs gedachtenis floeg
men eenen Penning, waarop te zien was een
Schip, geflingerd door winden en golven , terwijl
de Zeelieden, die 'er in waren , met handen ten
liemel gebceven, riepen: Hecrt behoedt otjs Mij
A y<rr-