Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
S f R E £ K W O O R D E n. pp
67.
DEGEWOONTE IS DE TWEEDE NAXUURI
De almagtige Schepper vormde onze natuur, onzen
aart, onze lichaamen in dier voege , dat zij zich naar
alle omftandigheden kunnen plooien , waardoor hec
geen ons anders vreemd is zo eigen wordt, als of
hec ons ware aangcfchapcn. Dit is zeker een uitnee-
mend bewijs Vün Wijsheid en Goedheid ; dit is
van het uicerHe voordeel voor ons. Als wij ons
maar willen zetten of gewennen aan een werk,
dan wordt Gewoonte de tweede Natuur \ dan leert
men mee de liuke hand zo fraai fchrijven als met
de regce hand: dan leert men eenen geheeien dag
Uil zitten, zond« nadeel voor de gezondheid, ge-
lijk veele handwerkslieden ; ofzofnelloopen , ge-
lijk de paarden. 'Laat mij dat ophelderen dooreen
Iraai geval, dat Gij met verwondering hooren zulc.
— In den jaare 173 i kwam te een Dorp
van Frankrijk , eene volwasfen kloeke Dochter (na-
derhand jufirouw LC' BLANC geheeten) bedekt
met vellen van Dieren, en een' ftok in de hand.
De lioeren fchrikten voor dit gezigt; cn zonden,
onbedacht, eenen bulhond op haar af. Zij floeg
dien dood, ging weg, en fliep 's nagts op tenea
boom. IMen fpoorde haar morgens naar, ont-
dekte haar op den boom , en zonde eene weerloo-
2e Vrouw, mee een zuigend kind aan de borsc,
daar heen, die hasr Jokte om beneden te komen:
G 3 zij