Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VADERLANDSCHE
maar ik zal chais en paarden voor de betaalin»
houden." De Kastelein, den Herbergier nu her-
kennende en het geval zig herinnerende, befloot
te voldoen, merkende, dat het kwaad is Vosfen
met Vosfen te vangen.—Nog één woord van het
tweede Spreekwoord : die een boer bedriegen vil
moet een boer medebrengen. Zijn boeren indedaad
zo listig van aart boven Stedelingen, dat, zo men
rfénen wil bedriegen , men eenen anderen moet me-
de brengen, die ook alle boerenftreeken kent?
Neen, dat nieti Boeren zijn eenvoudiger geweest
dan Stedelingen; maar zij zijn loos gemaakt door
de flreeken der laatflen , waarbij zij veel geleeden
hebben. In voorige tijden kwamen zekere vader-
landfche buitenlieden in de winkels dernabuurigé
Stad, en gaven, wanneer zij nog eenige andere
boodfchappen hadden te doen , den vollen geldbui-
del over aan den winkelier, om daaruit te neemen
zo veel guldens, als zij aan waren zouden mede
neemen. Dat gefchiedde altoos ;maar waarom ge-
beurt dat nu niet meer? om dat deeze eenvoudige
en veel vertrouwende lieden op de eerlijkheid der
Winkelieren, bedroogen zijn geworden op eene
fnoode wijze; des zij nu den geldbuidel zelve
houden, en daaruit het gekogte betaalen. Boeren
hebben dus geleerd toe te zien, en tegen bedrog
te waaken, zeker het beste en een geoorloofd
middel om niet misleid te worden.
67.