Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
»preek woorden ^j
Kaakten, eenige dnagen langer, daar teb'ijveii—^
De Kastelein van zijn Logement, meenendei dat
hij ook iets van 's Mans erfenis moest naar zich
haaien, rekende de veneering op tweehonderd en
negen en zeventig guldens. De ander ftondt ver-
baasd , toen hij die hooge rekening zag; en wei-
gerde de betaaling ; maar of bij hoog of laag fprong,
'er zat niet op dan het voldoen; Bijder te onvre-
de , verliet hij de fiad, en vergnt deeze ongehoor-
de behandeling niet. En wat gebeurde er? De
Kaflelein met een anJer Heer befloot ^ eenige jaa-
len daarna , e^ne rei^ door Gelderland en andere
Provintien te doen. Op een laaten avond kwam
hij bij dïn gemelden Herbergier met eene chais
met twee paarden , om daar te vernngten, gelijk
i;efchiedde. Bij het aftreeden der chais werdt hij
aanftonds van den Herbergier gekend ; maar hij
kende denzelven niet meer, Deeze looze Vos zag
hem met vreugde in de knip. Des anderen dsr-gs
's morgens, bij het vertrek , werdt de rekening
gevraagd, en eene van tweehonderd en vijftig
Guldens gegeven. De reizende Kaftelein, niet
minder daarover verbaasd , begon te vloeken , eti
dreigde zondsr betaaling te Zullen vertrekkeni.
Maar toen deHerbergier koeltjes antwoordde:,, mijn
Heer, als ik mij herinner geen negen en twintig
guldens bij u, op zekeren tijd, verteerd te heb-
ben , toen ik tv/eehonderd en negenenzeventiif
guldens betaalen moest, dan reken ik niet te hoog !
iiVilt gij zonder betaaling vertrekken , het is wel;
G masr