Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
f-

v'-a derlanpscue
zo dat men hem met de handj onbeleedigd ^ aart-
Taaken en flreelen kan. Maar de Vos veinst ge-, '
heel tam te zijn; doch hij is het veelal nier. Hij \
Iaat op het voorplein van het huis, waar hij aan
de ketting ligt, en waar hoenderen, onbezorgd,
rond loopen, hen, zijn er menfchen tegenwoor-
dig, onaangevallen, vrij gaan; maar is er nie-
manr, en komen ze binnen zijn bereik, wanneer
hij foms, ais dood of flaapende, nederligt, vliegt
hij op, grijpt ze en kluift ze, als een lekker
beetje. Vermids nu alle Vosfen denzelfden aart
van loosheid bezitten, is het kwaad, is het be-
zwaarlijk eenen listigen V^os door een anderen
loozen Vos te vangen: want zij kennen elkanders
ftreeken. Deeze loosheid der Vosfen heeft aan-
leiding gegeeven, om er een Kinder Boekje mee
leerzaame Fabelen van te fchrijven, genoemd
Reintje de Fos^ het geen men voor één dubbeltje
koopen kan; maar, wil men het in Foliometko-
peren Plaaten hebben , dan kost het zeven guldens.
— Intusfchen heeft men decze fpreuk overge-
nomen, en zij betekent, dat het moeilijk zij, een"
listigen man te gebruiken om een' anderen loozen
in het net te krijgen, 't Gebeurt egter, wanneer
een ander geene uitkomst weet; doch foms wordt
het vergolden, gelijk deeze gebeurtenis u leeren
kan. Eén Gelderfchen Herbergier viel eene erfe-
nis te beurt Middelburg ^ *t geen hem dro:ig
om derwaards ter ontvangst te reizen. Bij de
pvergaaf, magkte.men zwaarigheden, die hem nood;
zaak-