Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
s p r 2 e k \v o o r d e pr. 53
en op muf hooi onthaald wordt buiten weeten
van den voerman. Dit is onbarmhartigheid, on*
dankbaarheid, wreedheid, onverdraagzaame har-
digheid. Niettemin, het ^at veeltijds zo: /'(/^r-
den , die de haver best verdienen, krijgen ze niet—
Maar nu, welk een onregt, welk eene treurige
waarheid wordt door dit fpreekwoord bij Menfcliea
uitgedrukt ? Deeze, dat men bedieningen meer
naar gunst, dan naar bekwaamheden ziet vergee-
ven: of dat lieden, die zeer zwaar werken, gee-
ne of flegts eene fobere belooning ont^'angen, ter-
wijl hij, voor welken de arbeid gefchiedt, zich
vet mtst, en in alle overvloed weelderig leefr.
In mijne jeugd heb ik, in zekere (lad onzes
Lands, eenen fchatrijken Heer gekend; die daar-
bij een zeer ver ampt hadt, het geen hem niet
meer dan eenig fchrijvens kostte; maar, in ftede
van het laatfte, daar het tweemaal moest gefchie-
den, door eenen goeden Affchrijver of Klerk te
laaten doen, hadt hij daartoe heimlijk opgezogt
twee tamelijk wel fchrfjvendearme Vrouwen , aan
welken hij, voor ieder blad papiers, ik weet niet,
hoe weinige duiten betaalde; maar daarom hieldt
hij dat ook zeer zorgvuldig verborgen. Mij heugt
nog, hoe mijne kinderlijke verfoeijng rees, toen
ik dat toevaHig ontdekte. Zeker, deeze oude
Paaraen, die de haverbest verdienden, kreegen zc niet.
Maar hoe zullen wij die dingen verbeteren , welke
niet in onze magt llaau? Laat ons mnar toez'en.