Boekgegevens
Titel: Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Auteur: Martinet, J.F.
Uitgave: Amsterdam: Johannes Allart, 1807
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1026 F 71
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206141
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
l
irheekwookden. pt
geniete het edele leven. Hij betoont toch zo
groote weldaadigheid als hij vermag, en men kan
met redelijkheid niet meer van hem verwachten:
verder kon hij niec gaan. In een nabuurig Land
heb ik eenen Leeraar gekend, die zeermildaadig
was, en in den volften zin aan de armen zijner
Gemeente gaf van het geen hij hadt. Hierom
meende men, dat de Man groote,fchatten bezat,
en altoos van zijnen overvloed uitdeelde. Maar
na zijnen dood ontdekte men het tegendeel: Vrouw
en Kiaders konden toen niet breed beftaan. De
vermogenden van die plaats, dat ontdekkende,
namen een eenpaarig befluit van eene aanzienlijke
fomme gelds aan dezelven te geeven : dus toonen-
de, dat zij het voorbeeld van hunnen Leeraar ook
ra zijnen dood wilden volgen.
Welk eene fchoone daad I — Verdient een
vrek, die, gelijk een varken, eerst na zijnen
dood nuttig is voor anderen, te leeven? Neen.
De grootfte lof is. „ Gij hebt welgedaan in uw
leven t"
64.
de paarden die dehaverbestvér-
dienen, krijgen ze niet.
Hoe menigmaal heb ik dit fpreekwoord hooren
bezigen in mijn leven; en moest ik (lellen dat
het met regt gebruikt werdt, hoe veele fmerten
leedc