Boekgegevens
Titel: Poëzy
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, no. 23
Auteur: Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
Uitgave: Schiedam: Roelants, 1854
Oorspr. uit. 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 563 F 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206139
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Poëzy
Vorige scan Volgende scanScanned page

— 84 —
Wy zwoeren by de ruiters naam,
By de eer van Hollands wassenaren ,
'tHerflellen der aloude faam.
Zoo grootsch gehandhaafd op de baren.
Of zou de Iroll'che Libyaan
Den Kristenwimpel nog doen beven ,
En, gruwbrer dan de Korzikaan,
Der pas ontüolen zee zijn roovrenwetten geven ?
Wie voor zijn zwarte bloedvaan fchrikk',
Wie fchat en bloed zich af laat dringen;
Wy hijgen naar het oogenblik
Dat Neêrlands leeuw zijn trots zal dwingen.
Welaan! de kielen uitgerust!
Voor God en 'tKristenrecht gevochten!
En de oorlogsvlam niet uitgebluscht
Dan met den wisfen val dier wreede roofgedrochten!
Of zou Afrikes moordrenrot
Euroop lot fchand, ons langer honen?
Neen, braven, His de zaak van God!
Zy geldt ons meer dan Vorftenkronen !
Wandalen! mocht uw woeste kracht
Op deze monfters zegevieren,
Wie vraagt of ons de zege wacht,
Die 't ftaal voor God en de eer, en pHcht, en menschheid, zwieren I
Juicht, broeders, in het kerkerhol!
De reddingsvlag is reeds aan 'twapperen:
De maat der woefiaardy is vol,
Welhaast begroet gy Neêrlands dapperen.
Welhaast verftuiven zy tot asch ,
Die wallen, die uw kerkers waren!
En haast zal de onafzienbre plasch
Gebloosd zijn door het bloed van Afrikaas barbaren.
Zoo ipraken eer en menschlijkheid!
Die ftem had niet vergeefs gefproken :
De Zeeheld werdt ten firijd geleid ;
Algiers zag wal en daken rooken,
Triumf! geen fmet bevlekt ons meer:
Verzoend zijn onzer Vaadren fchimmen,
Herfleld is de eens bezoedelde eer.
En thands gaat Neêrlands roem den hoogften top beklimmen.
Triumf! de zee is eindlijk vrij!
De maan van 't Moorfche ftrand ging onder.
De trotsaarls, dol van hovaardy.