Boekgegevens
Titel: Poëzy
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, no. 23
Auteur: Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
Uitgave: Schiedam: Roelants, 1854
Oorspr. uit. 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 563 F 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206139
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Poëzy
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
9loog hy V uur gezegend heden
Dat uw twijgjen fchonk aan de aard;
En de hand die 't wordend telgjen
Heeft gekoefterd, heeft bewaard !
De oude tronk zal in U verfterven ,
Doof niets lej'ends meer bezocht,
Zich in U denkbeeld nog verjongen
Dat hij II befchutten imocht.
Of f zoo nog een droeve tortel
Op zyn fchors haar lot betreurt
Eer hem vorst of onweêrwoeden
Van zijn droogen wortel fcheurt;
Mengt haar weètoon zich aan U ruifchen
Jlls het West uw bladers groet,
Ook die kreet van dood en jammer
Valt hem bt/ uw glorie zoel. —
Groei dan, bloei dani fchroom ge^nbuien!
Ducht geen onweêr! hef u op
Doven eik en breede linden.
En abeel- en cedertop!
Schroom niet (gaat hy u ontvallen
Die u eer zijn fteunfel bood J
Naar den hemel op te ft reven
Als zgn grond- en echtgenoot.
Hooger, hóoger moet gtj rijzen l
Hooger dan een arena zweeft I
Boven roem en eerbewijzen
Die deze eeuw te fchenken heeft!
Hooger dan mijn krachten ftrekten;
Dan mijn uitzicht reiken kon.
Toen my de Engel op kwam wekken
Waar mijn morgen meê begon! —
Dierbre zalf fier van mijn ween ,
Die mijn lol en leven deelt,
IS'ooit bezweken onder 't ftrijden
Waar de plicht den moed beveelt;
Neen , by geene onzaalge wareld,
Door geen daverende lof,
Schat men Dichtkunst op haar waarde:
Ze is geen burger van dat ftof.
Het den voet deze aard vertreden,
Met het hoofd in de Englenrij,
Heel de ziel aan *t flof te ontrukken!
Dit-nlleen is Po'èzy.
Gy, uw hart, kan dit gevoelen,
(Zy is H die uw borst ontgloeit:)
God , en deh-alleen , bedoeïen ,
Is de bron waar uit Ztj vloeit.
BltDERDUK.