Boekgegevens
Titel: Poëzy
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, no. 23
Auteur: Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
Uitgave: Schiedam: Roelants, 1854
Oorspr. uit. 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 563 F 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206139
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Poëzy
Vorige scan Volgende scanScanned page
— él —
Onderwerping-
Zoo fcliept dan 't wlsfelvalig Lot
Slccds nieuwe ireuriooncclen!
6 Slervling , roem op geen bezit
Van 't geen u 't hart moog ftreelen.
Smijt' de oceaan , door ftorm' beroerd ,
Zijn baren lot de wolken;
Zie neêr! het eigenfie oogenblik
Hcrüingert ze in zijn kolken.
De zilvren golf njz' ftalig op,
Zy rijst flcchls om te zinken :
Een tweede jaagt haar voor zich heen
Om met haar glans te blinken.
Zoo onverpoosbaar voorlgefluwd
In wentelende baren,
Rolt de eene dag den andren na:
Zoo, weken, maanden, jaren!
O Wel te moê ligg' hy zich neêr,
Die 's levens reis volênde
Voor dat zijn al le teedre borst
Des warelds jammer kende!
6 Zalig, wien Gods wijze wil
Het graf lol wijk mogt geven,
Voor dat het al te aandoenlijk hart
Genoegens vond in 't leven !
S'oor dat hem 'l leven dierbaar wierd
Om dierbre Gä of Telgen ;
Voor dal hy 't vroeg oniilolen graf
Zijn wellust zag verzwelgen!
ó God, gy ziet my 't harte door !
Gy gaaft me een dierbren Gade,
En al des levens heil in hem !
Rehoe hem Uw genade I
Behoed het eenlgst liefdepand
Waarin we Uw zegen fmaken,
En doe het door Uw Englenwacht
Tol 's levens eind bewaken !
Zoo ftroom' dan 't wenilend leven voort,
Doormengd van wrange tranon;