Boekgegevens
Titel: Poëzy
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, no. 23
Auteur: Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
Uitgave: Schiedam: Roelants, 1854
Oorspr. uit. 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 563 F 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206139
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Poëzy
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 71 —
Straal* Ücclits haar kalmte u uit het oog,
Zoo zult gy nog aanbicllijk blijven,
(Hoe ven* zich 't leven rekken moog,)
Tot bloed en ademtocht verflijven.
Vervlieg* dan de onweêrhoubre tijd;
En laat het vluchtig leven rollen:
Ja, laat hy, tol der dwazen ipijt
En onherroeplijk, voorwaarts hollen!
Laot vrij een onbepeilbre zee
En jeugd en levenskracht verilinden :
Zy voert het (loflijk deel ilechts meê,
Dal toch het fpeelluig is der winden.
Ja , over *l fiuivend golvenfchuim
Zweeft *8 menfchen geest naar hooger ffeercn;
Daar zal hy In 't onmeetbaar ruim ,
Op tijd en graflleê iriumfeeren.
't Geflarntc zinke in eeuwge nacht;
De tijd vermorfel' marmerbogen;
De ziel-alleen trotfeert zijn macht.
Met reinheids flralend kleed omtogen.
Bewaar die reinheid , dierbre maagd ,
Waarby geen fchoonheid op kan wegen!
Zoo vriendfchap my om wenfchen vraagt,
Dees zuster-heilwensch ademt zegen.
Hoe zoude ik dit uw hooggely
Met zegenender wensch begroeten?
Hoe fiormig ook hel leven zij,
De deugd zal alle leed verzoeten.
ü Tracht naar wijsheid , tracht naar deugd;
Dees fclienken rust en zielsgenoegen:
Ontvlucht de roekloosheên der jeugd, .
Die 's levens avondbond vervroegen.
Sla willig wat verganklijk is,
Sla af de dwaze vreugd van 'lieven.
En zie op wareldlijk gemis
Met kalmte, boven 'tlot verheven.
Onttrek uw hart aan 't ftof der aard:
Wat doet gy, dan naar luchldamp grijpen: