Boekgegevens
Titel: Poëzy
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, no. 23
Auteur: Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
Uitgave: Schiedam: Roelants, 1854
Oorspr. uit. 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 563 F 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206139
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Poëzy
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 68 —
Dc Zon ftrqoit paarlen op liaar fchoot
Wanneer hy klimt aan 's hemels tranfen;
Strooit paarlen, als het avondrood
Het veld verfiert mei fcliemcrglanfen,
Verkwlklijk fchiet de maan haar ftraal
Op 'tUulmrend aardrijk. Lieflijk gloren
De ftarren , die met gouden praal
Door d'onbewolkteu hemel boren.
Van wellust dartlen veld en dal,
Als milde Lentes feestdag nadert:
En, fchoon de bloem haar fteel ontvalP,
De Herfst verguldt hel boomgcbladert'.
Dan ftort Natuur In flille rust,
In 'tlijkgewaad van fneeuw gewikkeld;
Tol Lentes mond haar wakker kust,
Van nieuwe levenskracht geprikkeld.
Dan rijst ze op nieuw met jeugd omgord,
3Icl nieuwe bloei en vruchibaarheden.
Van niilden zegen overflorl
Herfchepl Gods wenk haar tot een Eden.
Ja zoel is Hieven: ja, His zoet
Natuur te zien in hoogtijdluifter :
Te aanfchouwen hoe de zilvren vloed
Vcrflijft in Wiulers fialen klulfler.
Den mensch, door heldendeugden groot,
Zijn Godlijke oorfprong waard , te aanfchouwen
Te rusten in der Viiendfchap fchoot
Met nooit te leur gefield vertrouwen: —
Verécnigd door een zelfden gloed,
Der liefde reine lust te fmaken: —
Gelukkig zonder overvloed,
Naar wei tichen fland noch rang te haken. —
Maar de eêlfle, hooglte lust der aard,
Die alle kommer kan verzachten ,
En 't evenbeeld der Godheid waard ,
U wel te doen, is plichtbclrachieu.
Die wellust zij, geliefde, uw deel!
In haro omarming vloeie uw leven I
Aan haar verkwlklijk ziolsgeslreel
Moogt gy u veilig overgeven.