Boekgegevens
Titel: Poëzy
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, no. 23
Auteur: Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
Uitgave: Schiedam: Roelants, 1854
Oorspr. uit. 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 563 F 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206139
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Poëzy
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 61 —
God-zelf heeft 's levens tegenfpoed
Den zijnen naar hun kracht berekend.
Mistrouw des Hoogl'ien byftand niet,
Hy zal geen lijdende ooit verlaten I
Daar Jezus u befcherming biedt,
Wat deert u 'svijands machtloos haten?
Eens ftort hy met befchaming neêr,
En gy, gy geeft uw' Heiland eer!
Jezus Opstanding. *
Triomf! de kluifter is verbroken i
Die 't kroost van Adam hield bekneld : *
De list des afgronds is gewroken ;
De dood, in zegepraal geveld.
Volzalige uchlend van 'tverrijzen.
De zaligfte die de aard ooit zag;
Wat flervling zou uw luifter prijzen ,
'tGeen zelfs geen Cherubslied vermag!
Stort neêr, en dankt, verloste zielen,
Gekocht voor 'lbloed op Golgotha:
De Serafs die Gods ihroon omkniclen
Verheffen 't blijd Hallelujah!
Triomf! de kluifter is verbroken
Die 't kroost van Adam hield bekneld;
De list des afgronds is gewroken ;
De dood , in zegepraal geveld!
De dag brak aan, door Jezus vrinden
Met ftil geloof en hoop verwacht;
Hem dien geen graf of dood kon binden,
Was 't graf geen graf, de nacht geen nacht.
Onfeilbaar was Zijn heilbeloven, —
Was 't wederzien , hen toegezeid !
Zy hieven 't biddend oog naar boven,
En toefden op die zaligheid.
Maria! 6 wat heilige ijzing
Beving u in die morgenstond.