Boekgegevens
Titel: Poëzy
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, no. 23
Auteur: Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
Uitgave: Schiedam: Roelants, 1854
Oorspr. uit. 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 563 F 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206139
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Poëzy
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 60 —
Eristenmoed.
Vertraagt niet In den prang van 't leed ,
Wie de oogen vest op 's Heilands lijden!
Wat list van Hel of vijand fmeed',
Gods Almacht kan en zal bevrijden.
De lasteraar bevlekke uw eer;
Hy moge u aanzien, achting rooven;
Eens daalt de heldre Waarheid neêr:
Geen Heigeest kan haar licht verdoven :
Eens ftraalt zy voort door 't neevlig zwart,
Hoe listig ze ook verduilterd werd.
Getroost u , Kristen , plichtgetrouw ,
Wat haat, wat wangunst zich vermeten.
Wie vast aan Jezus heilwoord hou'.
Die mag in 't jammer zalig heeten. —
Hy zegepraalt, hoe diep verdrukt; —
Hy mag op meer dan fchatlen bogen ; —
Hem wordt de zielsrust niet ontrukt
Door 't fijfllen van de helfche logen; —
Hem kleeft geen vloek geen Ichandvlek aan.
Ook Jezus werd met fmaad belaan.
Bedroeft u 'svijands overmoed.
Of doet der menfchen haat u klagen;
ó Zie op Jezus ftroomend bloed,
'tZijn menfchen die hun Redder plagen!
'tZijn menfchen, die zijn beulen zijn!
Die in hun onvermurwbre harten
Nog juichen in zijn ftervenspijn I —
In Hem, Gods plettrende almacht tarten! —
Wier geesfel, kruis, en doornenkroon
De wreedfte foltring fcherpt met hoon.
't Zijn blinden, die onzinnig woên.
«Ach, (riep de Heiland by zijn fneven)
«Zy weten niet het geen zy doen;
«Mijn Vader, wil het hun vergeven!»
Schenk, Kristen , ook uw decrnistraan
Aan wie u hoonde, tergde, fmaadde:
Nooit wist hy wat hy heeft misdaan;
Beveel hem Jezus heilgenade!
Befeft hy wat hy zich vermeet,
Die de ónfchuld met den voet vertreedt ?
Neen, Kristen, wankel niet in moed:
Uw lijden is een perk geteekend.