Boekgegevens
Titel: Poëzy
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, no. 23
Auteur: Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
Uitgave: Schiedam: Roelants, 1854
Oorspr. uit. 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 563 F 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206139
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Poëzy
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 58 —
Waar ik den Dienaar van Gods woord
Mijn boezemvriend mocht noemen.
En veertig jaren ongeftoord
Op zyn vertrouwen roemen,
Die hier in Leeraars hartetaal
Door d* affcheidsgroet bewogen,
(En, mooglijk, voor de laatfie maal)
My zegent voor Gods oogen!
Waar *k in de wijde broederfchaar
Nooit vijand heb gevonden,
Maar ieders hart onwankelbaar
Door trouw aan my verbonden!
O! 't fcheiden kost my eindloos veel
Van Broeders, Vrienden, Magen!
Dan...! zegen zij uw-aller deel
In 's levens wisfelvlagen,
6! Zoo ik van u fcheiden moet
Om nimmer weêr te keeren,
't Is alles wel, wat de Almacht doet;
Laat ons Haar wijsheid eeren I
De hoop, dat wy ons wederzien,
Voor Jezus throon vergaderd,
Doet alle bange zorgen vliên
Als 'tuur der alreis nadert.
Gedenkt my in uw-aller beê
By 'tzang- en fpeeltulggalmen.
Mijn hart ftemt met uw Hallels meê ,
Uw dank- en bedepfalmen!
ó Laat ons hier nog eens, vereend,
Gods zeegnende Almacht prijzen!
Ook daar, waar 't oog geen traan meer weent,
Zal eens ons danklied rijzen!
Opwekking^,
Bloemen op den weg geftrooid !
Zij het leed vergelen I
Ach, hoe kort een levenstijd
Is ons afgemeten!
Heden ziet ge op 't Lenttapijt,
't Hupplend knaapjen zwaaien: