Boekgegevens
Titel: Poëzy
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, no. 23
Auteur: Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
Uitgave: Schiedam: Roelants, 1854
Oorspr. uit. 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 563 F 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206139
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Poëzy
Vorige scan Volgende scanScanned page
— Sl-
uis daar dat Analiede Arnyn aan 't harte rust.
Het windtjen blaast er fchraal en huivrlg langs de kust.
Een aakllg fchemerlicht Hraalt om den grafzerk henen.
Men hoort er zang noch fnaar, maar angfiig, dompig flenen.
Geen middagzonnefiraal verzilvert er den vliet:
Geen grashalm groeit er meer: — het fchor en piepend riet
Vermengt zich aan 't gekras der faamgefchoolde raven
Die met een heesch geluld klapwieken om de graven.
De wandlaar, die by nacht voorby dees grafplaats ftreeft,
Ziet foms hun beider fchim die langs den heuvel zweeft:
Hy ziet hen, arm In arm hun zuchten nog vereenen,
En fmeltende in elkaar, de teërfte min bewenen.
Beklaagbren ; roept hy uit, wat wekt u uit het graf?
Of klonk der Barden zang niet tot uw rustplaats af?
ó Legt u neêr^en flaapt! En, grijze Harpenaren,
Vereeuwigt beider naam en lofzang op uw fnaren. —
Vaarwel, beminlijk paar' Reeds Hemt hel harplled aan,
Rust zacht! uw kil gebeente onlfing ook onze traan.
Verjaarfeest.
Is hel leven als de bloemen ,
Kort van duur en broos als zy;
Wie dan zal 't Verjaarfeest roemeo
Als een heuchlijk Hooggetij'?
Is het leven ras verdwenen,
Als de grashalm op het veld;
Waarom dan niet onder 't weenen,
Elk vervloten jaar geteld ? —
Wal verheugen zich dan vrinden
By elkaArs verjarlnggroet!
By het gretig tijdverilinden,
Waar han vreugd ten eind meê fpoedtJ
Is het leven ras vervlogen
Als een wolk aan 't liichtgefpan;
Zegt dan, wie met lachende oogen
Een verjaardag vieren kan?
Ja , is 'l leven als de bloemen,
En, zoo-ras als zy, vergaan;
Wie zal dan bezitting noemen.
Wal één ftormwind neêr kan flaan ?
Is do ftervling, als de planten.