Boekgegevens
Titel: Poëzy
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, no. 23
Auteur: Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
Uitgave: Schiedam: Roelants, 1854
Oorspr. uit. 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 563 F 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206139
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Poëzy
Vorige scan Volgende scanScanned page
1814.
1
— 45 — t
In liefde is moed en kracht vereenigd!
Ach, 'lieven vall' my nog zoo zuur;
Het geen ik aan uw zij' verduur,
Wordt door ons £chtgeluk gelenigd l
'lts liefde die me in 'tkalm gemoed,
In 'iwrangfte van den legenfpoed,
Een zoete rust door 'thart doet ftroomen. —
Zy fchenkt dal innig vreêgenot.
Dat mv berusten doet in 'tlot,
Eu aardfche wenfchen leert betoomen!
Wie ooit op moed en krachten roem'.
Zich boven 't leed verheven noem',
Om met den fchijn van groot te fchitteren;
'k Verbloem my-zelv mijn zwakheid niet,
Maar, zoo mijn oog een traan ontfchlet,
tk florl er geen die 't leed verbitteren.
By eiken zucht, mijn borst ontprest,
Gevoel ik dat me uw liefde rest,
En dank Gods goedheid voor dien zegen!
Ach , tot dien prijs , geliefde Gä,
Is zells in 's noodlots ongenä,
Een onbefefbaai' heil gelegen. —
Offchoon ook alles legen loop'.
Ons bloeit de fchoone vrucht der hoop,
In 't tweetal dierbre liefdeloten !
Ach, kust ons foms 'tonfchuldig wichl
De tranen van het aangezicht,
Wie heeft ooit zoeter lust genoten ? —
We ontwaren Gods weldadigheid ,
Op 't droevig levenspad verfpreid, —
Zijn zegen In de zwaarfte Hagen; —
En 'kdank Hem, die dien zegen geeft,
Dal my zijn gunst verkoren heeft
Om 's levens ramp met u te dragen.
Arnyn en Analiede. Schotsclie vertelling.
«Reeds ziet mijn oog den lop van Gormals wapenloren!
« Haast drukke ik u aan 't hart, mijne eenige uitverkoren !
«Haast wordt de gruwbre fmart van 't afzijn my verzoet.