Boekgegevens
Titel: Poëzy
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, no. 23
Auteur: Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
Uitgave: Schiedam: Roelants, 1854
Oorspr. uit. 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 563 F 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206139
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Poëzy
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 39 —
Is 'l wonder echter, zoo die gloed
Van onverdoofbren Heldenmoed,
Dien ze in baar knaapjens borst zag blaken.
Haar Ger op zulk een zoon kon maken?
Maar vreeslijk is dat zwak geboet!
Heeft plichtbefef en moed hem uit onze arm gereten,
Hy volgde Hechts die hand die heel de fcheppingsketen
Onwrikbaar laamgeklonken houdt;
Hy toog, en ik — ik kon flechts weenen:
De zon der vreugd had ultgefchenen,
Mijn uitzicht was op Hzand gebouwd.
ó Ware ik U waard geweest, dien zoon mijn zoon Ie noemen,
Zoo (de eigenbaat in H hart) ik de eedle zucht kon doemen ,
Die zoo zijn moedig hart onti\ak.
En *tzwerven kiezen deed voor *touderlijke dak?
Neen, zelfverloochning voegt een moeder;
En U opzien tot den Albehoeder
Verhoede, dat mij H hart niet brak!
Het brak niet, neen, het bloedde; en bloedend zal het blyven
Tol my de levensftroom in de aadren zal verllijven,
Het voeden van mijn boezemfmart
Werd ééns behoefte voor mijn hart.
Herinn'ring? en ik zoude u vlieden?
Die laafnis my vergeefs zien bieden.
Die 'tfieunlel van mijn leven werd?
Neen; blijf gy dag en nacht, blijf waren om mijn fchreden!
Wijs, wijs my fleeds te rug naar 'Hang gevloón voorleden!
'k Onttrok my aan uw invloed niet
Voor 't heil dat heel een wareld bied.
Herinn'ring, ja, laat me in uw leven.
Met u in 'trijk der fchimmen zweven!
Dit 'salles wat zijn dood my liet.
1820.
Hoederlgke Droefenis.
't Üchtendgraauw verjaagt hel duifier.
En de jonge dag breekt aan;
Maar hoe neevliig is zijn luifler
My, die in der droefheid kluifter
Slechts tot weenen op kan Haan!