Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchiedenis der Apostelen,

dom in hun vaderland, en baanden zoo den weg voor
de Apostelen.
V. Wat gefchiedde er verder te Jeruzalem
A. Hier onllond nu de eerfte Christelijke gemeente.
Hand. II. De zending van den H. Geest was een
jjroote flap voor den voortgang van het Gods.rijk.
De Apostelen traden hierdoor, als het ware, in hunnen
mannelijken leeftijd: voorheen waren zij vreesachtig,
vol vooroordeelen, en thans bekwamen zij moed en
kracht, om al het aardfche te verfmaden, en de waar-
heid te prediken aan Joden en Heidenen. — Hoe was
niet Petrus geheel en al veranderd! — De mededee-
ling desyGeeJtes was eene verfchijuing uit de hoogere
wereld:' — de zigtbare natuur moest de werkzaamheid
der onzlgtbare prediken. — Waar de zigtbare op-
houdt, begint de onzigtbare; de eerfte flaat onder de
laatfte. — Een wonder is flechts eene meer heerlijke
natuur, eene meer zigtbare vertooning van de werk-
zaamheid van God. —• De eer-fte Christengemeente
was dén hart, en ééne ziel; de rijken onderfteundea
de armen, als of zij hunne goederen in gemeenfchap
gehad hadden. Zoo moest het in alle gemeen-
ten ZijQi
Vervolging der apostelen,
56.
Vrage. Wat gaf aanleiding tot de eerfte vervol-
ging der Apostelen?
Antw. De wonderbare genezing van eenen lammen
door Joannes en Petrus; dit maakte de opmerkzaam-
heid des volks gaande, en de Apostelen namen deze
gelegenheid waar, om het Evangelie te verkondigen.
V. Wie zocht hun dat te beletten ?
A, De voormalige vijanden van Jezus, de Pries-
F 4 ters