Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
C^EVENDE AFDEELINB.
l-eus van een' nieuwen Apostel in de plaats van Judas
den verrader,
V. Hoe gefchiedde deze kens?
A. De Apostelen waren met andere Christenen in
eene zaal des tempels vergaderd. Nadat zij er twee
uitgekozen hadden , baden zij gemeenfchappelijk, en
wierpen het lot, hetwelk op Mal-tbias viel. En nu
wachteden zij op de vervulling der belofte, dat de
jcracht uit de Iieogte op hen komen zoude.
V. Wanneer werd deze belofte vervuld?
A. Op het pinkllerfeest der Joden, hetwelk te-
vens het oogstfeest was, en waarop men zich ook.
9an de wetgeving op Sinaï herinnerde.
V. Op welk eene wijze gefchiedde de mededee-
Hng des Heiligen Geestes?
, A, Op eene hoogst wonderbare wijze. Er ont-
Ilond eensklaps een gedruisch in de lucht, en ver-
vulde de zaal der Apostelen; vlammen en lichtver-
fchijnfelen daalden op de Apostelen; daar Honden zij
met een glansrijk aangezigt, en verkondigden de
groote daden van God. Zoo Honden zij daar in
bunne verheerlijking.
V. Wat was het gevolg van deze wondervolle
gebeurtenis ?
A. De Apostelen traden thans op met hoogeren
moed, en predikten Jezus den gekruisten als den Heer
^n Zaligmaker aan de volken der wereld.
V. 'Was dat van een goed gevolg?
A. Ja, want op het Pinkllerfeest waren er vele
vreemdelingen uit alle oorden der wereld te Jeruza-
lem; dezen lieten zich doopen, en geloofden; en
wel op éénen dag drie duizend.
V. Welke waren de gevolgen daarvan ?
A. Deze vreemdelingen verbreidden het christen-
4oxa