Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchiedenis der \^postehn.

A. Omdat het de eerde uitbreiding verhaalt van
het rijk van God, door de Apostelen, na Jezus
hemelvaart.
V. Befchrijft hetzelve dan de daden van alle
Apostelen ?
A. Neen. Lnkas fpreekt bi] uitzondering van
den Apostel Petrus, en vooral van Paulus.
V. Wat leert men uit dit boek?
A. De grondvesting en gefleldheid der eerde Chris-
tengemeenten, en tevens de kracht en den hoogen
moed der Apostelen en der eerde Christenen.
V. Wat is de hoofdinhoud van dit boek?
A. Eerst de zending van den goddelijken Geest
tot de Apostelen op het pinkderfeest, dan de moed
en de ftandvastigheid der eerde Christenen in vervol-
gingen, en eindelijk de uitbreiding van het Christen-
dom onder de Heidenen.
V. Hoe ver gaan hier de berigten van Lukas?
A. Tot op het jaar 63 na Christus geboorte.
Be Handelingen der Apostelen zijn eigenlijk een ver-
volg op het Evangelie van Lukas. — Volgens fom»
migen is Lukas een arts, volgens anderen een fchilder
geweest. — Lukas was een befchaafd, en niet on-
kundig man: hij geleidde den Apostel Paulus op zijne
reizen, en was dus ooggetuige van de meeste gebeur-
tenisfen , die hij verhaalt. — De gefchiedenis der Apos-
telen en der uitbreiding van het Evangelie flaat met die
van Jezus in een zeer naauw verband.
De zending van den Heiligen Geest,
55-
Vrage. Waarmede begint het boek van de Hande-
lingen der Apostelen?
Antw. Met de hemelvaart van Jezus, en met de
F 3 keus