Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEVENDE AFDEELING."
Mark. XVI: 14-20. Luk. XXIV: 49-53« Hand.
J: 4—14. Jezus de verrezene, kon geen vreemdeling
op aarde blijven. — Zoo werd Hij voor de oogea
züuer leerlingen verheerlijkt! zij hadden Hem in zijne
vernedering gekend, zij moesten Hem nu ook in zijne
verhooging zien.— De verwachtingen van een aardsch
Tijk, en aardfche voordeelen verdwenen nu geheel bij
de Apostelen; hunue gedachten waren van nu af ge-
heel op het hemelfche gerigt. — Zij erkenden Jezus
van nu af als het hooger en onzigtbaar hoofd en den
Heer van zijn hemeisch rijk. — De ismel is de on-
zigtbare, hoogere , geestelijke wereld , waar Gods
majesteit en natuur op bet volmaaktfte zal gekend
■worden. De Discipelen waren vol vreugde; zij wis-
ten , dat Jezus leefde en wel in eenen beteren toeftand
dan op aarde. Zij wisten, dat Jezus hen bleef lief-
lebben. Zij wisten, dac zij eens eeuwig met Hem
zouden vereenigd worden. Zoo kunnen wij ook aan
onze vrome afgeftorvenen met blijdfchap gedenken.
ZEVENDE AFDEELING.
GESCHIEDENIS DER APOSTELEN.
54.
Vrage. Welk boek volgt op de vier Evangeliën?
Antw. L>e Handelingen der yiposielen.
V, Wie heeft dit boek gefchreven?
A. De Evangelist Lukas heeft hetzelve na zijn
Evangelie opgefteld , en die beide boeken aan zekeren
voornamen man, Iheophilus genaamd, opgedragen.
V. Waarom wsrdt het genoemd Handelingen
4er .(ipostelen?
a. om-