Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
IBSSET-
j Het Nieuwe Testament.
\

segépraal iles lichts over de duisternis, des levens
over den dood ! — zij is ons een ouderpand ooit
voor onze opftanding.
Hemelvaart van Jezus.
53-
Vrage. Hoe lang bleef Jezus na zijne opflianding
op aarde?
Antw. Veertig dagen.
V. Waartoe was dit noodig?
A. Deels om zijne leerlingen van zijne opfianding
te overtuigen, deels om hun nog gewigtige onder-
rigtinjren, bevelen en belojten, het rijk van God
betreffende, mede te deelen.
V. Welke waren die?
A. Hij onderrigtte hen van de nuttigheid zijner
fcheiding, en van zijn heengaan tot den Vader, eil
fprak met hen van het rijk van God; hij beval hun
niet alleen in Judea, maar ook onder de Heidenen
het Evangelie te verkondigen; en hij beloofde hun
daartoe zijnen bijftand en de kracht van boven.
V. Waar gefchiedde Jezus hemelvaart?
A. In denzelfden oord, waar Jezus zoo veel ge-
leden had, van den olijfberg, niet ver van Bethaniën.
V. Op welk eene wijze gelchiedde Jezus verhooging?
A. Onder een zegenend affcheid zijner leerlingen
voer hij op, een wolk nam hem weg, en onttrok
hem aan hunne oogen, terwijl engelen nederdaalden,
om te vermelden, waar hij was,
V. Welken indruk maakte dit op de leerlingen
A. Zij vielen vol eerbied op hun aangezigt, en
aanbaden hem. Daarop keerden zij naar Jeruzalem
terug met groote vreugd , verheerlijkten God j ert
verwachtten de vervulling der beloften.
F a Marki